Indwara y’igicuri iteye ite?

Igicuri ni indwara y’ubwonko igira itya igafata umuntu agasambagurika. Iyo mimerere umuntu ashobora kuyimaramo iminota itarenze itanu. Iyo umuntu afite ibimenyetso byavuzwe mu ntangiriro y’iyi ngingo, aba ari mu rwego rw’abantu bashobora kumara igihe kirekire basambagurika.

Ibimenyetso by’igicuri

kubabara umutwe, kuribwa mu nda, kumurikirwa n’ibintu bitabaho, kubona inyenyeri kandi ntazihari, kugwa hasi akabura ubwenge, agatitira amaboko n’amaguru, kuzana urufuzi , guhahamuka, kuruma ururimi ndetse no guhondobera ahanini biterwa no kunanirwa k’umubiri, gucika intege cyane,….

Igicuri giterwa n’iki?


Kumenya icyateye umuntu runaka kurwara igicuri bikunze kugora abaganga.Gusa hari zimwe mu mpamvu rusange zisanzwe zizwi:-Kwitura hasi cyane:Iyo umuntu yitura hasi cyane,bicokoza ubwonko bwe bikaba byaba intandaro y’indwara y’igicuri.-Hari igicuri gikomoka mu muryango.Rimwe na rimwe iyo umuntu arwaye igicuri hari igihe abamukomokaho bibakurikirana,gusa ntibabe bose.- Kurwara indwara zikomeye zishobora kuzahaza ubwonko, urugero :Ibibyimba byo mu bwonko.

Ese igicuri kiravurwa kigakira?
Igicuri ni indwara ivurwa igakira iyo uyirwaye yivuje kare kandi agakurikiza inama za muganga uko bikwiye,afata imiti neza. Abantu benshi bativuza iyi ndwara ku gihe kuko ngo ugaragaje ibimenyetso byayo,bakeka ko arwaye amarozi cyangwa amadayimoni,bityo bakihutira kumujyana mu nsengero abandi bakabyihorera ntibabyiteho icyo gihe rero iyo umurwayi ativuje neza cyangwa niyivurize ku gihe ashobora kubana nayo mu buzima bwe bwose.

Written by Vanessa Munyana.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here